Hjem

Luftig?

Dagslys?

Utsikt?

Terrengtilpasning?

Kontakt mellom ute og inne?

Spennende lysinnfall?

Kontakt mellom rom og etasjer?

Oppdatert 12.10.2021

Alt dette er selvsagte ting, men det trengs noe mer.

Vi må ikke glemme arkitekturens egen evne til å

fortelle ved hjelp av artikulasjon, komposisjon og geometri. 

Geometrien kan brukes til å vri på kjente former.

Komposisjon må til for å ta organiseringen opp på et høyere plan.

Gjennom artikulasjon kommer prosjektets 

enkelte bestandeler til syne.