sivert dahlens veg 10

Tilbygg til horisontaldelt 2-mannsbolig bestående av ny bruksenhet på ca. 150 m2, 2018, stoppet av sviktende rammebetingelser. Tomta ligger i LNF-område nær Nidelva i Trondheim, med sterke begrensinger i arealbruk og nærhet til elv. Klikk på for forstørring.

snitt stue

fasade nord

plan sokkeletasje

snitt kjøkken

fasade sør

plan

fasade øst

takplan

fasade vest