paul fjermstads veg 60

1 / 2

Tilbygg til horisontaldelt 2-mannsbolig med 2 ekstra soverom i hver etasje, utvidet inngangs-parti i første etasje, og hybelleilighet i sokkeletasje.

Trondheim 2019.


Klikk på for forstørring.plan underetasje paul fjermstads vei cropped farge
plan 1 paul fjermstads vei cropped farge
plan 2 paul fjermstads vei cropped farge
tverrsnitt paul fjermstads vei cropped farge
tverrsnitt 2 paul fjermstads vei cropped farge