Om


En prosjekterings-oppgave består alltid av mange kolliderende hensyn. Utfordringen ligger i å oppfylle funksjonskrav samtidig som det blir fint. Vi må skyve rundt på ting for å få prosjektet til å gå opp. Flere alternativer må vurderes før en beslutning kan tas. Lover og forskrifter må følges, og vi må lese oss opp. Straks tegningene er kommet opp å stå i plan, snitt og fasade,  starter alle

småjusteringene.

Enhver justering ett

sted, betyr en oppdatering av alle tegningene der det justerte bygnings-

elementet fore-

kommer. Alt det

som nå er nevnt, medfører et visst tidsforbruk. Derfor

kan man si at "prosjektering

koster".

En maskiningeniør må nøye tilpasse hver enkelt del, og de enkelte delene til hverandre, for å få maskinen til å fungere. Vi må nøye tilpasse selve rommet, og rommene til hverandre, for å få en bygning til å fungere. I begge tilfeller må det fagfolk til. Vi tegner

innenfra og ut, og utenfra og inn. Det er samvirket mellom hjernen og blyanten på papiret som skaper utgangspunktet for  prosjektet.  Det er mange hensyn som skal bakes inn i de endelige strekene. Det enkle og  gjennom-

arbeidete krever mer tid enn det som kun er tegne-service.

Og så var det dette med konseptet da. Vi er nok samarbeidsvillige, men konseptet må ikke brytes. Vi er fullt klar over at i dette ligger det noen ganger et prisdrivende element, men vi er ikke servitører. Før et hus kan bygges, må det bygges opp via pc´n. Murstein må planlegges og spennvidders tykkelse må beregnes. Geometrien må studeres og forstås. Jo flere timer foran pc´n, jo høyere kvalitet.