om hva du betaler for 2

Enkeltpersonforetak. Oppstartdato 01.06.2003.


Næringskode:

71.112 arkitekt- tjenester vedrørende byggverk.


Registrert i merverdiavgifts-registeret.


Innehaver: Tore Solli, 

arkitekt, AHO Oslo 1987.

Hva du betaler for:


En prosjekterings-oppgave består alltid av mange kolliderende hensyn. Utfordringen ligger i å oppfylle funksjonskrav samtidig som det blir fint. Arkitekten må skyve rundt på ting for å få prosjektet til å gå opp. Flere alternativer må vurderes før en beslutning kan tas. Lover og forskrifter må følges, og arkitekten må lese seg opp. Straks tegningene er kommet opp å stå i plan, snitt og fasade, starter alle småjusteringene. Enhver justering ett sted, betyr en oppdatering av alle tegninger der det justerte bygningselementet forekommer. Alt det som nå er nevnt, medfører et visst tidsforbruk. Derfor kan man si at «prosjektering koster». En maskiningeniør må nøye tilpasse hver enkelt del, og de enkelte delene til hverandre, for å få maskinen til å fungere. En arkitekt må nøye tilpasse selve rommet, og rommene til hverandre, for å få en bygning til å fungere. I begge tilfeller må det fagfolk til. Arkitekten tegner innenfra og ut, og utenfra og inn. Det er samvirket mellom hjernen og blyanten på papiret som skaper utgangspunktet for prosjektet. Det er mange hensyn som skal bakes inn i de endelige strekene. Det enkle og gjennomarbeidede krever mer arbeid enn det som kun er tegne-service. Og så var det dette med konseptet da. Arkitekten er nok samarbeidsvillig, men konseptet må ikke brytes. Jeg er fullt klar over at i dette ligger det noen ganger et prisdrivende element, men vi er ikke servitører. Før et hus kan bygges, må det bygges opp via pc´n. Murstein må planlegges og spennvidders tykkelse må beregnes. Geometrien må studeres og forstås. Jo flere timer foran pc´n, jo høyere kvalitet.