om hva du betaler for

Enkeltpersonforetak. Oppstartdato 01.06.2003.


Næringskode:

71.112 arkitekt- tjenester vedrørende byggverk.


Registrert i merverdiavgifts-registeret.


Innehaver: Tore Solli, uteksaminert Arkitekthøgskolen i Oslo 1987.

«Hvorfor skal jeg betale for en bunke med tegninger når det er byggverket jeg er ute etter, og


snekkeren kan jo bygge, han?»


Hva du betaler for:


Arkitektens problem består ofte i å få folk til å betale for noe de ikke skjønner. Du betaler for en


merverdi av åndelig/kulturell art. Det handler om litt av den samme betalingsviljen som er til stede


hos folk som kjøper kunst for å ha på veggene. En prosjekterings-oppgave består alltid av mange


kolliderende hensyn. Utfordringen ligger i å oppfylle funksjonskrav samtidig som det blir fint.


Arkitekten må skyve rundt på ting for å få prosjektet til å gå opp. Flere alternativer må vurderes før


en beslutning kan tas. Lover og forskrifter må følges, og arkitekten må lese seg opp. Straks

tegningene er kommet opp å stå i plan, snitt og fasade, starter alle småjusteringene. Enhver justering

ett sted, betyr en oppdatering av alle tegninger der det justerte bygningselementet forekommer. Alt


det som nå er nevnt, medfører et visst tidsforbruk. Derfor kan man si at «prosjektering koster». En


maskiningeniør må nøye tilpasse hver enkelt del, og de enkelte delene til hverandre, for å få maskinen


til å fungere. En arkitekt må nøye tilpasse selve rommet, og rommene til hverandre, for å få en


bygning til å fungere. I begge tilfeller må det fagfolk til. Arkitekten tegner innenfra og ut, og


utenfra og inn. Det er samvirket mellom hjernen og blyanten på papiret som skaper utgangspunktet for


prosjektet. Det er frøktelig mange hensyn som skal bakes inn i de endelige strekene. Det enkle og


gjennomarbeidede krever mer arbeid enn det som kun er tegne-service. Og så var det dette med konseptet


da. Arkitekten er nok samarbeidsvillig, men konseptet må ikke brytes. Jeg er fullt klar over at i


dette ligger det noen ganger et prisdrivende element, men vi er ikke servitører. Før et hus kan


bygges, må det bygges opp via pc´n. Murstein må planlegges og spennvidders tykkelse må beregnes.


Geometrien må studeres og
forstås. Jo flere timer foran pc´n, jo høyere kvalitet.