Mausundvær, utleieboliger

Beskrivelse utleieboliger - september 2016.


Første etasje har en overdekket uteplass foran arealet for stue/spiseplass. I etasjen over ligger det store soverommet. I forkant består bæringen av 3 kraftige dreide søyler som tenkes utført i limtre. Avstanden til naboen er tenkt i samme avstand, slik at det oppstår en sammenhengende søylerekke. Jeg har funnet fram til et firma på Sørlandet som kan levere søylene i, visuelt sett, tilstrekkelig diameter. Kledningen er tenkt i tømmermannspanel. Veggene er tenkt stripet opp i brede hvite og lyseblå felter. Da må bordene enten males før de spikres opp, eller at maling skjer ved hjelp av maskeringstape dersom kledningen først påføres i sin helhet. Takvinkelen er 45 grader. Taktekkingen er tenkt i papp. Jeg ser for meg et tak-utstikk kun bestående av den papp-tekkede sponplate-taktroa, evt. med tillegg av lektene på undersiden. Takkonstruksjonen er loftsromtakstoler kombinert med limtredragere i kott og møne der hvor det blir nødvendig. Veggen i første etasje mot sør er i sin helhet i glass. Den inndelt med diagonalstilte tre-profiler, med åpninger for terrassedør og 2-fags vindu.

På planene har jeg gjort forsøk på å tegne inn der hvor tre-brygga slutter i bakkant før den støter på terrenget. Det er markert ved at jeg har forsterket terrengkoten med blyant der hvor det skjer. På plan 1 over utleieboligene er trapp, bad/wc og kjøkken markert med rødt. På plan 2 er alle soverom markert med rødt.


Klikk på for forstørring.

Plan 1

Plan 2

Oppriss

Fasade for ombygging av eksisterende kaibygning