Kontakt

TA KONTAKT

 
 
 
 

Ta kontakt. Du får en tilbakemelding. Vi avtaler et møte med befaring. Jeg får da en forståelse for rombehov og tomt. Vi avtaler etterpå en etappevis framgangsmåte.

Først lager jeg et skisseprosjekt, til kun en brøkdel av hele honoraret. Da kan dere si hva dere synes, og evt. be om justeringer.

Da er det klart for andre etappe. På bakgrunn av deres tilbakemelding lager jeg endelige søknadstegninger. Disse danner grunnlaget for nabovarslet, som må sendes ut før søknaden. Ofte skal det gå 14 dager fram til søknaden kan sendes inn. Evt. merknader fra naboer blir lagt ved søknaden ved innsending. Også denne etappen utgjør kun en brøkdel av hele honoraret.


(Før spaden kan settes i jorda, må kommunen ha godkjent både ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende firma, i tillegg til å ha godkjent selve prosjektet. Godkjenningen av  ansvarlig utførende kan være en del av søknaden, eller skilles ut som egen søknad til slutt.)


Så snart vi har fått godkjent søknaden hos kommunen, er det klart for tredje etappe. Det er utarbeiding av arbeidstegninger for utførende firma. Også dette utgjør kun en del av hele honoraret, men ofte like mye som de to første til sammen.