konstruksjon

Prototypetegning for enebolig i leca i 2 etasjer uten kjeller på til sammen 139 m2 BRA, 2016. Konstruert med 30 cm isoblokk m/ inntrukne striper i 25 cm isoblokk, og med dekke-elementer i leca plank. Innvendig tilleggsisolert med 5 cm påforing. Det gir en U-verdi på 0,18 og tilfredstiller kravet i TEK 10. Utvendig pusset og malt.


Klikk på for forstørring.

Plan 1

Snitt b

Fasade øst

Plan 2

Fasade sør

Mot gate

Takplan

Fasade vest

Mot bakgård

Snitt a

Fasade nord