Hjem

ALLE ARKITEKTKONTOR HAR SIN "GREIE"

-Et knippe av ting de er opptatt av, men som alltid er styrt av tomt, romprogram, lover og forskrifter. Ofte trenger man som arkitekt å bli oppdaget, da slike ting ikke så lett lar seg kommunisere. Etterpå sier alle at "det var jammen godt vi hørte på arkitekten".

VÅR HISTORIE

LITT OM KONTORET


Solli Arkitektkontor MNAL har vært i virksomhet i Trondheim siden 2003. Kontaktperson er Tore Solli, med utdanning fra Arkitekthøgskolen i Oslo.


Form har første prioritet. Den kan bygges av forskjellige materialer som tre, mur, stål, betong, eller av bygningsplater i kunststoff eller metall.


Arkitektens tilstedeværelse på byggeplassen er viktig. Uforutsette ting kan oppstå, og innspill fra håndtverker kan bety nødvendig justering av prosjektet. Motsatt vei kan arkitektens overoppsyn hindre misoppfatninger og snarveier.

P1000200 15 prosent
P1000198 15 prosent
P1000249 15 prosent
P1000158 15 prosent

GODKJENNINGER

NAL


Kontoret står som medlem av Norske Arkitekters Landsforbund, noe som betyr godkjent utdanning.


Les mer

ANSVARSRETT


Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.


Les mer

F1000007 redigert 50 prosent
interiør levik 50 prosent
F1000030 50 prosent
F1000036 50 prosent
P1000216 13 prosent
P1000213 cropped rotate 7 55 prosent

PROSJEKTER


Kontoret bistår i forbindelse med nybygg, påbygg, tilbygg, ombygging og interiøroppdrag innenfor bolig, kontor, driftsbygning og annen tjenesteytende næring.


Ved siden av vises et utsnitt av kontorets gjennomførte prosjekter.  • Et oppdrag starter gjerne med en befaring og en skriftlig kontrakt som inngår i en etappevis prosjektering og fakturering. I enkelte tilfeller må det påregnes utgift til konsulentbistand til deler av prosjektet som ligger utenfor arkitektens kompetanseområde.

  • Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten.