hagestue

Hagestue tekket med striper i rød og grå takpapp, Trondheim 2018.


Klikk på for forstørring.

Oppriss gavl

Plan takkonstruksjon

Oppriss langside

Tversnitt

Langsnitt