håkon håkonsons gt 13 a

Hagedesign for seksjon av vertikaldelt 2-manns bolig i Trondheim 2018. Hagestue, bod, bålplass og treplatting.


Klikk på for forstørring.

Oppriss mot gavl av bolig

/nabos eiendomsgrense

Plan

Oppriss mot gate

Tversnitt

Oppriss mot motsatt nabos eiendomsgrense

Tversnitt sett mot bolig