breivikveien 123

Tilbygg til Breivikveien 123,

Ålesund 2017. Tegningene ses i flere versjoner, noe som gjenspeiler argumentasjonen med tiltakshaver. Ingen av versjonene førte fram.


Klikk på for forstørring.

Tversnitt 2 versjon 4

Fasade sør versjon 4

Fasade vest versjon 2

Tversnitt 2 versjon 1. Legg merke til det herskapelige interiøret.

Plan sokkeletasje versjon 4

Langsnitt versjon 4

Fasade vest versjon 3

Fasade nord versjon 2

Langsnitt versjon 1. Legg merke til det herskapelige interiøret.

Plan 1 versjon 4

Fasade vest versjon 4

Fasade nord versjon 3

Fasade sør versjon 2

Fasade sør versjon 1

Tversnitt versjon 4

Fasade nord versjon 4

Fasade sør versjon 3

Tversnitt versjon 1. Legg merke til det herskapelige interiøret.