Trondheim, idéforslag

Enebolig på Heimdal i delvis 2 1/2 etasje tilpasset trekantet tomt 2013. Mulighets-studium for eier av tomta. Forhånds-konferanse ble avholdt. Tomta skulle selges med godkjent rammetillatelse, men søknaden strandet i mangel av formell tiltakshaver.Klikk på for forstørring.

Plan kjeller

Takplan

Fasade nord

Perspektiv sett mot sørøst

Plan 1

Snitt

Fasade øst

Perspektiv sett mot øst

Plan 2

Fasade sør

Perspektiv sett mot nord

Plan 3

Fasade vest