Trondheim + Midtre Gauldal, fullførte

Diverse prosjekter i Trondheim i perioden 2001-2009:

Øverst fra venstre; Forlengelse av typehus på gavl. Nye soverom og garasje som tilbygg til sokkel samt forstøtningsmur og oppkjøring. Tilbygg til 2 seksjoner i rekkehus mot atkomstvei. Ny garasje og tilbygg til Block Watne typehus. 2 tilbygg til rekkehus, ikke bygget. Tilbygg til hytte, Midtre Gauldal.Klikk på for større bilde.

Tilbygg til rekkehus

Tilbygg til hytte, Midtre Gauldal, 2003.

Ny garasje og tilbygg

Inngangsparti tilbygg

Forlengelse av typehus på gavl

Tilbygg til rekkehus

Tilbygg til sokkeletasje

Tilbygg til rekkehus