om hva du betaler for

Enkeltpersonforetak. Oppstartdato 01.06.2003.

 

Næringskode:

71.112 arkitekt- tjenester vedrørende byggverk.

 

Registrert i merverdiavgifts-registeret.

 

Innehaver: Tore Solli, uteksaminert Arkitekthøgskolen i Oslo 1987.

«Hvorfor skal jeg betale for en bunke med tegninger når det er byggverket jeg er ute etter, og

 

snekkeren kan jo bygge, han?»

 

Hva du betaler for:

 

Arkitektens problem består ofte i å få folk til å betale for noe de ikke skjønner. Du betaler for en

 

merverdi av åndelig/kulturell art. Det handler om litt av den samme betalingsviljen som er til stede

 

hos folk som kjøper kunst for å ha på veggene. En prosjekterings-oppgave består alltid av mange

 

kolliderende hensyn. Utfordringen ligger i å oppfylle funksjonskrav samtidig som det blir fint.

 

Arkitekten må skyve rundt på ting for å få prosjektet til å gå opp. Flere alternativer må vurderes før

 

en beslutning kan tas. Lover og forskrifter må følges,og arkitekten må lese seg opp. Straks tegningene

 

er kommet opp å stå i plan, snitt og fasade, starter alle småjusteringene. Da det på en

 

måte er «byggverket» som justeres, mer enn akkurat tegninga i seg sjøl, betyr enhver justering en

 

oppdatering av alle tegninger der det justerte bygningselementet forekommer. Alt dette medfører et

 

visst tidsforbruk. Derfor kan man si at «prosjektering koster». En maskiningeniør må nøye tilpasse

 

hver enkelt del, og de enkelte delene til hverandre, for å få maskinen til å fungere. En arkitekt må

 

nøye tilpasse selve rommet, og rommene til hverandre, for å få en bygning til å fungere. I begge

 

tilfeller må det fagfolk til. Arkitekten tegner innenfra og ut, og utenfra og inn. Det er samvirket

 

mellom hjernen og blyanten på papiret som skaper utgangspunktet for prosjektet. Det er frøktelig mange

 

hensyn som skal bakes inn i de endelige strekene på papiret. Det enkle og gjennomarbeidede krever mer

 

arbeid enn det som kun er tegne-service. Og så var det dette med konseptet da. Arkitekten er nok

 

samarbeidsvillig, men konseptet må ikke brytes. Jeg er fullt klar over at i dette ligger det noen

 

ganger et prisdrivende element, men vi er ikke servitører. Før et hus kan bygges, må det bygges opp

 

via pc ´n. Murstein må planlegges og spennvidders tykkelse må beregnes. Geometrien må studeres og

 

forstås. Jo flere timer foran pc ´n, jo høyere kvalitet.