høgåsen 22

Garasje og tilbygg i Malvik, Trøndelag 2014. Flere utkast ble foreslått, men endte opp i det alminnelige, uten arkitektonisk interesse og ikke vist her.

 

Klikk på for forstørring.

Fasade ved gavl

Snitt på tvers av møne

Plan

Snitt på langs av møne

Snitt gårdsplass og oppriss fasade garasje

Fasade mot vei