home

Solli Arkitektkontor MNAL

Griffenfeldsgate 1d

7012 Trondheim

Telefon: 95 20 46 05

E-post: arkisol@online.no

 

Om hva du betaler for.

 

 

"I arbeid med romprogram og tomt kommer det ufamiliære til syne, men det er en villet handling. Man må ville det ufamiliære."

Oppdatert 19.11.2018